Õppemaksud

Õppemaksud erivajadustega harrastajate gruppidel 2023/2024 hooaja l poolel (september - detsember)

Treeningud 1 x nädalas Nõmme ujulas alates 20EUR / kuu              
Treeningud 2 x nädalas algajad (Tondi Kooli ujula), kokku 60min                 alates 40EUR / kuu
Treeningud 2 x nädalas (Tondi Kooli ujula, Õismäe ujula) alates 55EUR / kuu
Spordirühm 65EUR / kuu
   

Eeltoodud õppemaksud kehtivad harrastajatele, kelle kohaliku omavalitsuse (KOV) sporditegevuse toetuse saajaks on lapsevanem/harrastaja kinnitanud SK Meduusi.

Neile, kes on kinnituse teinud teisele spordiklubile või ei ole kinnitust teinud õigeaegselt, lisandub õppemaksule 10EUR / kuu. 

Kui lapsevanem soovib oma lapsega koos vees olla (eeldusel, et grupis on vaba kohta), lisandub õppemaksule 20EUR (ei kehti harrastaja puhul kelle vees abistamine on hädavajalik).

NB! Lapsevanem/harrastaja kohustub klubi teavitama harrastaja KOV muutusest hiljemalt 10 päeva jooksul, alates registris tehtud muudatusest. Teavitamata jätmise korral on klubil õigus lisada täiendav õppemaksu osa (10EUR / kuu) tagantjärgi.

Õppemaks sisaldab kohatasu, milleks on 20EUR. 

Õppetööst puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest. Kui harrastaja on ühe kuu jooksul puudunud rohkem kui 50% tundidest haiguse tõttu, siis arstitõendi alusel võib harrastaja/esindaja taotleda õppemaksu soodustust kuni 50% ulatuses kohatasu ületavalt õppemaksusummalt. Vastavasisuline teade tuleb esitada haiguse algusele järgneva kuu 1-ks kuupäevaks e-posti aadressile info(at)skmeduus.ee. 

Lühiajalisema puudumise korral jääb kuutasu samaks, kuna klubi peab tasuma basseini rendi ja treenerite töötasud olenemata laste arvust treeningul. Võimaluse korral pakume välja asendustunnid.

Õppemaksu tasutakse jooksva kuu eest ja õppemaksu tasumiseks väljastatakse arved. Tasumisel palume kindlasti kasutada arvel olevat viitenumbrit ja selgitust.
 
Õppemaksu tasutakse september 2023 kuni juuni 2024. 

Õppeaasta plaan 

Õppetöö kestab 04.09.2023 - 16.06.2023, va. grupp "Tondi 1", mille õppetöö kestab 11.09.2023 - 31.05.2024.

Õppetööd ei toimu 21.12.2023 - 07.01.2024. Teistel üldhariduskoolide koolivaheaegadel võib tunniplaanis esineda muudatusi.

NB! Septembrikuu arved väljastatakse alates 13.09.2023. Palume kõigil, kes ei plaani treeninguid jätkata, teavitada klubi hiljemalt 05.09.2023. 

Muud õppemaksud 2023/2024 hooajal

Individuaalsed treeningud      tasu kokkuleppel

Meie sotsiaalmeedias