Õppemaksud

Õppemaksud erivajadustega harrastajate gruppidel 2022/2023 hooajal (september - juuni)

Treeningud 1 x nädalas Nõmme 20EUR / kuu
Treeningud 1 x nädalas Tondi 35EUR / kuu
Treeningud 2 x nädalas algajad, kokku 60min 35EUR / kuu
Treeningud 2 x nädalas 45EUR / kuu
Treeningud 3 x nädalas 50EUR / kuu
Treeningud 4-6 x nädalas 55EUR / kuu

Eeltoodud õppemaksud kehtivad harrastajatele, kelle kohaliku omavalitsuse (KOV) sporditegevuse toetuse saajaks on lapsevanem/harrastaja kinnitanud SK Meduusi.

Neile, kes on kinnituse teinud teisele spordiklubile või ei ole kinnitust teinud õigeaegselt, lisandub õppemaksule 10EUR / kuu. 

Kui lapsevanem soovib oma lapsega koos vees olla (eeldusel, et grupis on vaba kohta), lisandub õppemaksule 20EUR (ei kehti harrastaja puhul kelle vees abistamine on hädavajalik).

NB! Lapsevanem/harrastaja kohustub klubi teavitama harrastaja KOV muutusest hiljemalt 10 päeva jooksul, alates registris tehtud muudatusest. Teavitamata jätmise korral on klubil õigus lisada täiendav õppemaksu osa (10EUR / kuu) tagantjärgi.

Õppemaks sisaldab kohatasu, milleks on 15EUR. 

Harrastaja vabastatakse õppemaksu tasumisest, v.a. kohatasu 15EUR, juhul, kui ta haiguse või muu mõjuva põhjuse tõttu puudub treeningutelt üle nelja nädala tingimusel, et sellest informeeritakse koheselt klubi e-postil info[at]skmeduus.ee

Lühiajalisema puudumise korral jääb kuutasu samaks, kuna klubi peab tasuma basseini rendi ja treenerite töötasud olenemata laste arvust treeningul. Võimaluse korral pakume välja asendustunnid.

Õppemaksu tasutakse jooksva kuu eest ja õppemaksu tasumiseks väljastatakse arved. Tasumisel palume kindlasti kasutada viitenumbrit.
 
Õppemaksu tasutakse september 2022 kuni juuni 2023. 

Treeninguid ei toimu 22.12.2022 - 08.01.2023. Teistel üldhariduskoolide koolivaheaegadel võib tunniplaanis esineda muudatusi.

NB! Septembrikuu arved väljastatakse alates 13.09.2022. Palume kõigil, kes ei plaani treeninguid jätkata, teavitada klubi hiljemalt 05.09.2022. 

Muud õppemaksud 2022/2023 hooajal

Individuaalsed treeningud      tasu kokkuleppel

Meie sotsiaalmeedias